دانلود سریال عشق اجاره ای

دانلود سریال عشق اجاره ای

وقتی برادر دافنه بدهکار می شود و اسیر می شود، دافنه مجبور می شود در ازای پول پیشنهادی را بپذیرد. او باید کاری کند که امر، یک طراح کفش ثروتمند که صاحب یک شرکت است، عاشق او شود و با او ازدواج کند.

دانلود سریال