دانلود سریال رز سیاه

دانلود سریال رز سیاه

ابرو پس از مرگ شوهرش به دلیل مشکلات مالی باید به زادگاه شوهرش برود. آیا ابرو متوجه خواهد شد که در یک دروغ بزرگ در مورد پسرش که فکر می کرد مرده است زندگی می کند؟

دانلود سریال