دانلود سریال کوزگون (کلاغ )

دانلود سریال کوزگون (کلاغ )

زندگی خانوادگی کوزگون در نتیجه کولیسی که علیه پدرش که پلیس است، به کلی تغییر می کند. کوزگون در اسارت، درد، خشم و مبارزه ای خواهد افتاد که 20 سال طول خواهد کشید.

دانلود سریال