دانلود سریال ترانه زندگی (ماکسیرا)

دانلود سریال ترانه زندگی (ماکسیرا)

داستان در مورد دختری به نام ماکسیرا است که برای بودن با کسی که دوستش دارد کارهای غیر ممکن را انجام می دهد. برعکس، او هیچ احساسی نسبت به او ندارد.

دانلود سریال