دانلود سریال ایزل

دانلود سریال ایزل

امر اوچار که توسط دوستان مورد اعتمادش و زنی که دوستش داشت خیانت می‌کند، به عنوان ایزل باز می‌گردد تا انتقام خود را بگیرد.

دانلود سریال