دانلود سریال سعید و شورا

دانلود سریال سعید و شورا

داستان عشق کورت سعید، سرگرد ارتش تاتار کریمه، و شورا، یک زن ثروتمند روسی در دوران انقلاب روسیه.

دانلود سریال