دانلود سریال کارادایی

دانلود سریال کارادایی

زندگی خانواده کارا به دلیل یک اتهام ناروا زیر و رو می شود که منجر به زندانی شدن نظیف کارا به دلیل قتلی می شود که او مرتکب نشده است.

دانلود سریال