دانلود سریال فضیلت خانم و دختران

دانلود سریال فضیلت خانم و دختران

داستان پول خواهی فضیلت و بچه هایش ایسه و هازان. هازان، عاشق سینان خراب شده و پس از تلاش - از برادرش یاگیز متنفر است. بنابراین، در حالی که یاگیز عمیقاً عاشق او، یک عشق ممنوعه، می شود، هازان عشق واقعی را از infatua خواهد آموخت...

دانلود سریال