دانلود سریال روزی روزگاری چکورا

دانلود سریال روزی روزگاری چکورا

زوج جوانی که رویای ازدواج را در سر می پرورانند، هویت خود را پنهان می کنند تا از شر لعنتی ها فرار کنند. آنها خود را خواهر و برادر معرفی می کنند و در مزرعه آدانا کار می کنند.

دانلود سریال