دانلود سریال اسم من فرح است

دانلود سریال اسم من فرح است

فرح یک پزشک 28 ساله ایرانی است که به طور غیرقانونی به عنوان نظافتچی در استانبول کار می کند و شاهد یک قتل توسط مافیا است.

دانلود سریال