سال انتشار: 2004

دانلود سریال صحرا

دانلود سریال صحرا

فخری یکی از ثروتمندترین و محترم ترین افراد کشور بود. با کریمه ازدواج کرد. دختر 5 ساله اش تا تولد صحرا در این شکوه و شکوه بود، سپس نیل آنقدر به او حسادت کرد و بعد از مرگ مادرشان، حسادت نیل روی داد...

دانلود سریال