ژانر‌ها: مستند

دانلود فیلم Faces of Death 1978

دانلود فیلم Faces of Death 1978

مجموعه ای از صحنه های واقعی مرگ، از مطالب تلویزیونی گرفته تا فیلم های خانگی

این فیلم دارای صحنه های جنسی کمی است این فیلم دارای صحنه های خشن بسیار شدیدی است