کشور: استرالیا

دانلود سریال سه پری دریایی

دانلود سریال سه پری دریایی

سه دختر بعد از اینکه یک جزیره مرموز آنها را متحول می کند و به آنها قدرت های ویژه ای می دهد، تبدیل به پری دریایی می شوند.

دانلود سریال